HRVN
Historische Re-enactment Vereniging Nederland
 

22 rgt dragon pied

Een dragonder was een infanterist die zich per paard ("bereden") verplaatste en te voet
(afgestegen) vocht. De oorspronkelijke bedoeling was eenvoudigweg om infanterie te hebben die zich snel kon verplaatsen. Organisatie en titels van officieren kwamen dan ook overeen met
die van de infanterie en niet van de cavalerie. Overigens geldt dit laatste niet voor het Nederlandse leger. Volgens de Officiersboekjes 1830 tot en met 1867 (Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger) werd binnen de regimenten Dragonders de rang tussen Majoor en Eerste Luitenant aangeduid als Ritmeester of Ridmeester zoals bij de cavalerie en dus niet als Kapitein. Vanaf 1868 is sprake van Hussaren in plaats van Dragonders.


Tegenover echte cavalerie-eenheden waren ze in het nadeel, zodat zij zich steeds meer ook als
cavalerie-eenheden trainden en bewapenden. Geleidelijk aan werden dragonders meer en meer
als lichte en middelzware cavalerie ingezet. De naam zou afstammen van de in een vaandel gevoerde draak (dragon). Een andere verklaring is de typische drakenvorm die de loop van een 17e-eeuwse Franse musket gehad zou hebben en waar vooral bereden infanteristen mee bewapend zouden zijn geweest. Dragonders werden ten tijde van de Amerikaanse Revolutie ingezet door de Britten, met weinig succes.


Onze uitbeelding is de 22 e regiment Dragon a Pied.
Dit is een cavalerie eenheid van het Franse leger, gevormd tijdens de 1 e Empire ten tijde van de
Heerschappij van Napoleon Bonaparte, van het 13 e Cavalerie Regiment en stamt af van het
Orleans Cavalerie Regiment opgericht in 1630. Op 12 september 1806 besloot Napoleon 4
bataljons Dragon a Pied te creëren te Mainz, waaronder het 22 e regiment Dragon a Pied.
Vanaf die tijd heeft dit regiment gevochten bij de slag bij Austerlitz (2 dec 1805), de slag bij Jena
(14 oktober 1806) en de slag bij Leipzig (16-19 oktober 1813) en deed dit regiment mee aan de
campagne in Pruisen en Polen, de Duitse Campagne en in 1814 de Campagne van Frankrijk.